Welzijn

VGC lanceert nieuwe oproep voor projecten van sociale stadsinnovatie

Alle Brusselse verenigingen, organisaties, scholen, wijk- of burgercollectieven met ideeën voor een beter, mooier, slimmer en socialer Brussel kunnen vanaf vandaag een voorstel indienen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Sterke projecten die inzetten op gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte, kunnen een subsidie tot 15.000 euro krijgen. Op die manier wil het College van de VGC inzetten op sociale stadsinnovatie. 

Bruss-it: samen stad maken

Brussel is een laboratorium waar de samenleving experimenteert. Het debat over de veranderende stad leeft volop. Nieuwe burgerinitiatieven verbinden Brusselaars en zetten nieuwe thema’s op de agenda. Brusselse stadsmakers verenigen zich rond een gedeelde goesting en bouwen jeugdhuizen, moestuinen of woningen. Het zijn initiatieven van nieuwe allianties van stedelingen die de stad beter, mooier en slimmer maken.

Samen met mijn VGC-collegeleden wil ik die vernieuwende initiatieven een duwtje in de rug geven. Daarom lanceert de VGC in het kader van haar stedelijk beleid de nieuwe projectoproep ‘Bruss-it’. De oproep richt zich tot verenigingen, organisaties, scholen, groepen van burgers en burgercollectieven. Het gaat over initiatieven die van onderuit groeien, die de verbeelding stimuleren en die aanzetten tot ontmoeting en uitwisseling. Het VGC-College zal hiervoor jaarlijks 200.000 euro vrij maken.  

'Veel Brusselaars zijn geëngageerd en hebben ideeën om hun stad vorm te geven,' zegt VGC-collegelid voor stedelijk beleid Pascal Smet. 'Vaak zijn het buurtverenigingen en -bewoners zelf die weten wat een wijk nodig heeft. Met deze oproep geven we hen de kans om op een heel directe manier het verschil te maken in hun eigen wijk en leefomgeving.'

'Met Bruss-it willen we onze waardering uitdrukken voor al die Brusselaars die nu al van onze stad een betere plek willen maken om te wonen, werken en op te groeien', zegt VGC-collegelid Bianca Debaets. 'We willen ook andere Brusselaars aanmoedigen om hun dromen voor deze stad concreet gestalte te geven. Het is de taak van de overheid om mooie projecten te ondersteunen en een kans te geven. Op die manier geeft de VGC ruimte aan mensen en initiatieven die het verschil kunnen maken.'

'Met alle buurtbewoners een groot knutselatelier houden op de speelplaats of met de senioren in de buurt afspraken maken om klaslokalen in het weekend open te stellen, dat brengt de gemeenschap pas echt samen in de school', besluit VGC-Collegevoorzitter Guy Vanhengel.

Thema van de oproep: gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte

Met ‘Bruss-it’ steunt de VGC projecten met als thema ‘gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte’. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een gezamenlijk moestuinproject van een dienstencentrum en een gemeenschapscentrum, een mobiel podium, sportieve, artistieke, of socioculturele interventies in de publieke ruimte, een school die de deuren opengooit voor de omgeving, een tijdelijk ‘pop-upjeugdhuis’, slimme concepten rond sleuteldragers, of buurtinitiatieven die met een simpele ingreep de wijk willen opfleuren.

Hoe gaat het concreet in zijn werk? 

Alle informatie over de projectoproep is te vinden op www.brussit.be
Per project kan een subsidie van maximaal 15.000 euro toegekend worden. Ook kleinschalige initiatieven voor een lager subsidiebedrag komen in aanmerking.
Deadline om projecten in te dienen is 7 november 2016.