Gezondheid

Studenten verpleegkunde jobhoppen in Brussel

Studenten warm maken om na hun studies in Brussel ook hun carrière in de hoofdstad te ontplooien? Geen makkelijke opdracht. Toch blijkt het niet onmogelijk. Al sinds 2012 organiseren Huis voor Gezondheid en Muntpunt jaarlijks “Jobhoppen in Brussel”, een project dat het imago van Brussel als werk- en woonplek moet opkrikken bij de Brusselse studenten verpleegkunde. Op woensdag 8 maart nemen 197 tweedejaarsstudenten deel aan Jobhoppen. Tijdens deze dag doorlopen ze een carrière in de Brusselse zorgsector. Onderweg naar hun mogelijke toekomstige werkplek, verkennen ze de hoofdstad (zie ook programma). Jobhoppen in Brussel is een initiatief van VGC-collegelid voor Gezondheid Bianca Debaets en Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz.

Vermits  de zorg meer in en rond de thuissituatie van de patiënt zal plaatsvinden, schenken de organisatoren hier meer aandacht aan en kozen ze er  voor om studenten verpleegkunde vooral te laten kennismaken met zorgorganisaties en zorgverleners in de eerste lijn, zoals een wijkgezondheidscentrum of woonzorgcentra, de gehandicaptensector, thuisverpleging