Gezondheid

Helft meer oproepen voor meldpunt ouderenmishandeling in Brussel

In 2015 kwamen er bij het Brusselse meldpunt ouderenmishandeling 288 oproepen binnen. Dat is een stijging met 45% ten opzichte van het jaar 2014. De forse stijging is grotendeels veroorzaakt door de grotere bekendheid van het meldpunt. De helft van de oproepen hield verband met een situatie in een residentiële voorziening. Ook kwamen heel wat vragen binnen die verband hielden met diversiteit in een zorgsituatie. Daarom heb ik geld vrijgemaakt om diversiteitstrajecten op te zetten binnen de zorgsector.

Lees hier het volledige persbericht