Gezin

532 meldingen kindermishandeling in Brussel

532 meldingen kindermishandeling in Brussel

Kinderdagverblijven krijgen stappenplan en vormingen om met het probleem om te ...

Baboes Laken officieel geopend

Baboes Laken officieel geopend

Brussel telt nu 4 speel- en ontmoetingsruimten voor jonge kinderen en ...

Brussel investeert in buitenschoolse opvang

Brussel investeert in buitenschoolse opvang

Op mijn initiatief investeert het VGC College in een uitbreiding van ...

Uitbreidingsronde Nederlandstalige kinderopvang goedgekeurd

Uitbreidingsronde Nederlandstalige kinderopvang goedgekeurd

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft op voorstel van Collegelid ...

Nieuwbouw ingehuldigd voor kinderdagverblijf  Bammeke in Ganshoren

Nieuwbouw ingehuldigd voor kinderdagverblijf Bammeke in Ganshoren

Ik mocht officieel de nieuwbouw van kinderdagverblijf Bammeke in de Geslachtendreef ...

Nieuwbouw geopend kinderdagverblijf Harlekijntje in Jette

Nieuwbouw geopend kinderdagverblijf Harlekijntje in Jette

Ik opende officieel de nieuwbouw van kinderdagverblijf Harlekijntje in de Jan ...

Lancering Huis van het Kind Brussel

Lancering Huis van het Kind Brussel

Het Huis van het Kind is een Brusselbreed samenwerkingsverband van Nederlandstalige ...