Gezin

Voorstelling vacaturewebsite 'Werken voor Ketjes'

Kwaliteitsvolle kinderopvang is enkel mogelijk dankzij de talrijke kindbegeleiders in de crèches. Om de zoektocht naar gemotiveerd personeel te vergemakkelijken stel ik een nieuwe website voor om werken in de kinderopvang onder de aandacht te brengen: www.vgc.be/werkenvoorketjes. Door de recent goedgekeurde uitbreiding in de inkomensgerelateerde kinderopvang (+259 inkomensgerelateerde plaatsen) is de sector op korte termijn op zoek naar minimaal 50 bijkomende arbeidskrachten.

Lees hier het persbericht over de voorstelling van de vacaturewebsite 'Werken voor Ketjes'