Gezin

Inclusie in de praktijk op speelpleinen van Vlaamse Gemeenschapscommissie

De speelpleinwerking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is tijdens de zomervakantie altijd een groot succes. Vier jaar geleden besloot de VGC binnen de speelpleinwerking te starten met inclusietrajecten voor kinderen en jongeren met een beperking. Vzw De Lork, en meer bepaald hun deelwerking Indivo, die al jaren expertise heeft in vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking, neemt deze taak op in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de VGC. Het OCB leidt de speelpleinwerking in goede banen. Sinds de start van de vernieuwde speelpleinwerking is het aantal kinderen en jongeren met bijzondere noden dat deelneemt aan de VGC speelpleinen gestegen tot 118.

Lees hier het persbericht over: ​Inclusie in de praktijk op speelpleinen van Vlaamse Gemeenschapscommissie