GDPR / AVG Privacypolicy


Raadpleeg hier volgende documenten:
- ons beleid m.b.t. de privacy: https://overheidsdienst.brussels/privacy/
- de privacyverklaring voor burgers die contact opnemen met het kabinet
- de privacyverklaring voor journalisten die contact opnemen met het kabinet of contacten onderhouden met het kabinet

Bij vragen of klachten i.v.m. de privacy:
De Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO, de afkorting van het Engelse “data protection officer”) die aangesteld is krachtens artikel 37 van de algemene verordening over de gegevensbescherming, is te bereiken op het volgende mailadres:
dpo@gob.brussels

De data steward van het kabinet is de kabinetssecretaris