Verkeersveiligheid

Start eerste Brusselse trajectcontrole op Leopold III-laan

Vroeger dan voorzien is vanmorgen de eerste trajectcontrole in het Brussels Gewest operationeel geworden. Het gaat om een traject van de Leopold III-laan op het grondgebied van de gemeenten Schaarbeek en Evere. Ik heb samen met de burgemeester van Evere, Pierre Muylle, de burgemeester van Schaarbeek en de voorzitter van de politiezone Brussel Noord, Bernard Clerfayt - de trajectcontrole symbolisch van start laten gaan. Doelstelling is om op een duurzame wijze de snelheidsbeperking van 50 km/u te doen respecteren op de drukke invalsweg. Een systeem van trajectcontrole, waarbij de gemiddelde snelheid op een bepaald traject wordt gemeten, wordt door de meerderheid van de automobilisten als billijker beoordeeld dan een systeem van vaste snelheidscamera’s die op één punt opgesteld staan. Op de Leopold-III laan worden regelmatig hoge snelheden van meer dan 100 km/u boven de toegestane snelheid vastgesteld.

Lees meer over de start van de eerste Brusselse trajectcontrole op Leopold III-laan