Verkeersveiligheid

Snelheidslimiet optrekken tot 130 km/u is onbezonnen

Graag wil ik reageren op de uitlatingen van federaal Minister van Mobiliteit François Bellot om een maximumsnelheid van 130 km/u in te stellen op bepaalde stukken autosnelweg. Het heeft volgens mij geen enkele zin om zulke ideeën in overweging te nemen gezien de minimale baten niet opwegen tegen de grote kostprijs. Zowel voor de mobiliteit als voor de vervuiling en de verkeersveiligheid is de maatregel nefast. Het Brussels gewest zal niet meewerken aan de uitvoering van zulke maatregelen. Ik ben eerder voorstander van de invoering van variabele snelheidslimieten daar waar dat passend is.

Lees hier het persbericht