Verkeersveiligheid

Ping if you care afgelopen : 40.000 meldingen over onveiligheid bij fietsers in Brussel

Vzw Mobiel21 en Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets hebben de resultaten van het project Ping if you care voorgesteld. In totaal gaven meer dan 400 Brusselse fietsers via een bluetoothpingknop aan waar zich onveilige verkeerssituaties voordeden. Dat leverde 39.887 ‘pings’ of meldingen op. Problemen met de weginfrastructuur en conflictsituaties tussen verschillende weggebruikers komen het meeste voor in de meldingen. Bianca Debaets benadrukt dat er meer respect moet komen voor de fietsers in Brussel. Specifieke sensibiliseringscampagnes in die zin zullen in de komende maanden in het straatbeeld opduiken.

Lees hier het persbericht over ping if you care