Verkeersveiligheid

Inwerkingtreding van de Lage EmissieZone in het Brussels Gewest met ingang van 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zal de gewestelijke permanente lage emissiezone (LEZ) in werking treden op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten. De LEZ verbiedt trapsgewijs de toegang tot het gewest voor de meest vervuilende voertuigen met als doelstelling de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de Brusselaars veilig te stellen. 

Lees meer over de inwerkingtreding van de Lage EmissieZone in het Brussels Gewest