Verkeersveiligheid

Conclusies Brusselse Staten-Generaal Verkeersveiligheid Brussel

Vandaag heb ik het maandenlange traject van de Brusselse staten-generaal verkeersveiligheid afgesloten. De voorbije maanden werden 1500 Brusselaars online gevraagd naar hun prioriteiten en bezorgdheden, kwamen verschillende focusgroepen van burgers, actiegroepen en experts samen om te debatteren en aanbevelingen te formuleren.

Lees meer over "Conclusies Brusselse Staten-Generaal Verkeersveiligheid Brussel."