Ontwikkelingssamenwerking

Bianca Debaets ondersteunt mensen met een handicap in Marokko

In Marokko ondersteun ik een project dat op termijn de oprichting van 80 centra voor doorverwijzing en onthaal van personen met een handicap in Marokko mogelijk moet maken. In samenwerking met Handicap International, L’Entraide Nationale van Marokko en het Marokkaanse ministerie van Gezin, Solidariteit, Gelijkheid en Sociale ontwikkeling heeft het project een toolkit ontworpen aan de hand van de vruchtbare ervaringen uit de regio Rabat-Salé-Kenitra dankzij het samenwerkingsakkoord met het Brussels Gewest. Een budget van 38.000 euro werd  beschikbaar gesteld om onder andere de opleiding van ongeveer 200 mensen te financieren die in de nieuwe centra moeten werken om meer dan 2 miljoen mensen met een handicap over heel het land te ondersteunen.

Lees meer over de ondersteuning van mensen met een handicap in Marokko