Gezin

Forse investering van 3 miljoen euro voor nieuwe crèches in Brussel

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie besliste op initiatief van Collegelid voor Gezin Bianca Debaets om zo’n 3 miljoen euro (2.924.380,6 euro) vrij te maken voor de bouw en uitbreiding van drie kinderdagverblijven.

Het gaat om twee nieuwe kinderdagverblijven, in Elsene en Sint-Joost-ten-Node, en een uitbreiding van een bestaande crèche in Schaarbeek. Ook wordt 25.000 euro vrijgemaakt voor de verfraaiing van bestaande kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang.

Lees hier het persbericht.