Gezin

Forse investering van 3 miljoen euro voor nieuwe crèches in Brussel

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie besliste op initiatief van Collegelid voor Gezin Bianca Debaets om zo’n 3 miljoen euro (2.924.380,6 euro) vrij te maken voor de bouw en uitbreiding van drie kinderdagverblijven.

Het gaat om twee nieuwe kinderdagverblijven, in Elsene en Sint-Joost-ten-Node, en een uitbreiding van een bestaande crèche in Schaarbeek. Ook wordt 25.000 euro vrijgemaakt voor de verfraaiing van bestaande kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang.

Lees hier het persbericht over de forse investering van 3 miljoen euro voor nieuwe crèches in Brussel