Gelijke Kansen

Projectoproep ‘toegankelijkheid van evenementen in het Brussels gewest’

Voor het derde jaar op rij lanceer ik een projectoproep rond ‘toegankelijkheid van evenementen in het Brussels gewest’. Voor de editie van dit jaar is 50.000 EUR vrijgemaakt voor aanpassingswerken waardoor evenementen toegankelijk worden voor bijvoorbeeld personen met een beperkte mobiliteit, slechthorenden of slechtzienden. In het verleden deden organisaties als ‘Couleur Café’, ‘Nuit Blanche’ of ‘Boterhammen in het Park’ reeds beroep op deze projectoproep.
 
«Sinds de goedkeuring van onze ordonnantie Handistreaming keren we in Brussel de zaken om : het zijn niet meer de personen met een handicap die zich moeten aanpassen, maar het is integendeel aan de verschillende overheden om de omstandigheden aan te passen waarmee die personen geconfronteerd worden. Deze projectoproep kadert in die visie. Ik wil organisatoren van evenementen de hand reiken en helpen om bijvoorbeeld speciale parkeerplaatsen te voorzien, aangepast sanitair of bewegwijzering voor personen met een handicap. Maar het kan ook gaan om een tolk voor gebarentaal, audiodescriptie of het aanbieden van trilstoelen. We voorzien financiële middelen, maar moedigen de organisatoren ook aan om de noodzakelijke aanpassingen standaard op te nemen in hun praktische organisatie. Daarbij roep ik mijn collega ministers op om bij het toewijzen van subsidies voor evenementen extra aandachtig te zijn voor de integrale toegankelijkheid ».

Het Brussels gewest waakt over de integrale toegankelijkheid. Het begrip toegankelijkheid slaat op de mogelijkheid voor eenieder om op een gelijkwaardige en zelfstandige basis te kunnen deelnemen aan het openbare leven, om zich te kunnen verplaatsen en toegang te hebben tot de verschillende openbare plaatsen, diensten en activiteiten.
 
Het voorziene bedrag is met 50.000 EUR verdubbeld in vergelijking met de voorgaande jaren. Het geld zal worden gebruikt om diverse evenementen in Brussel toegankelijker te maken. Verenigingen en organisatoren kunnen tot 3 april een aanvraag indienen.