Gelijke Kansen

Gender budgeting zorgt voor M/V evenwicht in budget Brussels Gewest

Op mijn initiatief als Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen past het Brussels Gewest in de toekomst gender budgeting toe bij de opmaak van de budgetten. Dit betekent dat bij keuzes in de begroting de impact op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt in rekening gebracht.

Gender budgeting kadert binnen het gender mainstreaming beleid waarbij ongelijkheden tussen mannen en vrouwen structureel worden in kaart gebracht en aangepakt.

Lees hier het persbericht.