Dierenwelzijn

Kermispony’s verboden vanaf 1 januari 2019

Deze ochtend werd in de Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement een ontwerp van ordonnantie om het gebruik van kermispony’s te verbieden unaniem goedgekeurd. Het verbod zal in alle Brusselse gemeenten geldig zijn. Ik ben van mening dat een kermisomgeving nefast is voor het welzijn van de betrokken dieren. 

Lees meer over het verbod op kermispony's