Dierenwelzijn

Dier is levend wezen met gevoeligheid dat bijzondere bescherming geniet

Vandaag werd mijn wetsontwerp dat een zin toevoegt in de wet: "Een dier is een levend wezen met gevoeligheid dat bijzondere bescherming geniet", goedgekeurd door de Brusselse regering. Hiermee wil ik de wet op het dierenwelzijn laten aanpassen om te benadrukken dat dieren levende wezens met gevoel zijn.

In het Belgisch recht wordt een dier nog steeds als een goed beschouwd, ondanks het levend karakter en de gevoeligheid van deze wezens. Filosofisch en ethisch is het niet langer aanvaardbaar om dieren als een goed te beschouwen. Dieren hebben gevoelens, zijn intelligenter dan we vermoedden en ervaren pijn. Daarom geven we dieren een nieuw statuut. Dat is symbolisch belangrijk maar kan ook leiden tot een strengere veroordeling van wie dieren mishandelt.

Het gevolg van deze wetswijziging is dat de rechtspraak gevallen van inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving strenger zal kunnen beoordelen, rekening houdende met het statuut van levend wezen met gevoel.