Verkeersveiligheid

Start eerste Brusselse trajectcontrole op Leopold III-laan

Gezondheid

Start aanleg eerste stiltetuin in de stad Brussel

Gelijke Kansen

All Genders Welcome in Brussel

Gezin

Opening eerste Huis van het Kind ‘Ket in Brussel’

Informatica & digitalisering

Nieuwe toeristische stadswandeling rond Smart City in Brusselse kanaalzone

Ontwikkelingssamenwerking

Gezond water voor duizenden schoolkinderen van Kinshasa