Gelijke Kansen

All Genders Welcome in Brussel

Verkeersveiligheid

Brussels Gewest investeert in bijkomende fietsbrigades

Gezin

Opening eerste Huis van het Kind ‘Ket in Brussel’

Informatica & digitalisering

Nieuwe toeristische stadswandeling rond Smart City in Brusselse kanaalzone

Ontwikkelingssamenwerking

Gezond water voor duizenden schoolkinderen van Kinshasa

Dierenwelzijn

Schaduw, water en ventilatie om dierenleed te voorkomen