Verkeersveiligheid

Lancering van de ‘Boekentasactie’

Gezin

Opening eerste Huis van het Kind ‘Ket in Brussel’

Informatica & digitalisering

Nieuwe toeristische stadswandeling rond Smart City in Brusselse kanaalzone

Ontwikkelingssamenwerking

Gezond water voor duizenden schoolkinderen van Kinshasa

Dierenwelzijn

Schaduw, water en ventilatie om dierenleed te voorkomen

Gelijke Kansen

Seksuele intimidatie: “Blijf van mijn lijf”